Apple ยอมรับปัญหา MacBook Pro 2013/14 เครื่องเปิดไม่ได้หลังอัพเดต Big Sur พร้อมให้แนวทางแก้ไขเบื้องต้น

จากรายงานที่ผู้ใช้ MacBook Pro รุ่นปลายปี 2013 และกลางปี 2014 จำนวนหนึ่งพบปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้หรือ brick หลังอัพเดตระบบปฏิบัติการเป็น macOS Big Sur ล่าสุดแอปเปิลยอมรับปัญหาดังกล่าว และให้แนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว

ในหน้าสนับสนุนของแอปเปิลระบุว่าหากผู้ใช้พบปัญหา Mac เปิดไม่ได้ตามปกติ ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้

  1. กดปุ่ม Power ค้างอย่างน้อย 10 วินาที แล้วปล่อย เพื่อปิดเครื่อง
  2. ถอดอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อทั้งหมด รวมทั้งจอภาพ อุปกรณ์ USB และการ์ดที่อยู่ในช่อง SDXC จากนั้นลองเปิดเครื่อง
  3. ถ้ายังพบปัญหา ให้รีเซ็ต SMC
  4. ถ้ายังพบปัญหา ให้รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM

หากทำทั้งหมดนี้ยังไม่หาย ให้ติดต่อ Apple Support ทั้งนี้แอปเปิลระบุว่าอาจเพิ่มเติมข้อมูลในหน้าสนับสนุนหากมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนนี้อาจไม่อัพเดต ให้ดูอ้างอิงลิงก์หน้าสนับสนุน HT211242 เป็นหลัก

ที่มา: Apple Insider

MacBook Big Sur

from:https://www.blognone.com/node/119724