แนวคิด iMac Pro ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Apple Pro Display XDR

ทีมออกแบบ KHAHN ได้สร้างภาพแนวคิด (Concept) ในโจทย์ที่ว […] More

from:https://www.iphonemod.net/imac-pro-concept-design-by-khahn.html