ชิป M1 มีประสิทธิภาพกราฟิกสูงกว่า GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 560

มีรายงานผลคะแนนทดสอบประสิทธิภาพกราฟิกของชิป M1 ใน Mac ต […] More

from:https://www.iphonemod.net/m1-beats-geforce-gtx-1050-ti-and-radeon-rx-560-gpu-test.html