SpaceX นำส่งนักบินขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติในภารกิจทางการครั้งแรกสำเร็จ

SpaceX นำส่งนักบิน 4 คนขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติในภารกิจ Crew-1 ที่เป็นภารกิจทางการครั้งแรกหลังจากเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ตอนนี้ตัวยาน Dragon กำลังโคจรรอบโลกก่อนจะเข้าเชื่อมกับสถานีอวกาศนานาชาติในวันพรุ่งนี้

นักบินที่ร่วมภารกิจนี้ได้แก่ Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and Soichi Noguchi นักบินจาก JAXA ของญี่ปุ่น

ภารกิจนี้เป็นภารกิจแรกของชุดภารกิจ 3 เที่ยวบินที่นาซ่าซื้อเที่ยวบินจาก SpaceX ให้บินปี 2020 ถึง 2021

ที่มา – SpaceX

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/119610