AIS Fibre ร่วมกับคณะวิศวะ จุฬาฯ เปิดคอร์สฝึกติดเน็ตบ้าน มีใบประกาศ สร้างอาชีพให้คนไทย

เอไอเอส ไฟเบอร์ จัดการฝึกอบรมช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน จนถึงการติดตั้งภายในที่พักอาศัยของลูกค้า พร้อมให้ประกาศนียบัตรภายใต้โครงการ Certification FTTx Course and Workers for Advance Wireless Network 

กิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์บรอดแบนด์ เล่าว่า นอกจากนวัตกรรม และบริการแล้ว ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งแบบมืออาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นต้องมีการเน้นการพัฒนาขีดความสามารถให้ได้มากกว่าการเป็นผู้ติดตั้ง แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจเทคโนโลยี ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของการให้บริการ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ติดตั้งแล้วเสร็จ

จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ Certification FTTx Course and Workers for Advance Wireless Network โดยความร่วมมือกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้เป็นมาตรฐานสากล

การเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาการติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์นี้ จะเป็นการสร้าง ส่งต่อองค์ความรู้ และสร้างอาชีพให้กับคนไทย และยังช่วยสร้างความมั่นใจด้วยว่าลูกค้าจะได้รับการบริการจากช่างที่มีความรู้ ทั้งด้านไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ตบ้าน

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

from:https://brandinside.asia/ais-fibre-x-chula-internet-installation-class/