PS5 กินไฟมากกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ใช้ RTX 2080 Max-Q แต่น้อยกว่า RTX 2070 Super

Digital Foundry ทดสอบอัตราการใช้พลังงานของ PS5 พบว่าในการเล่นเกม Spider-Man: Miles Morales และ Astro Bot เครื่อง PS5 ใช้ไฟเฉลี่ยที่ 200W ถือว่าเหลือๆ เมื่อเทียบกับพาวเวอร์ซัพพลายของ PS5 ที่ใส่มา 350W

เว็บไซต์ NotebookCheck นำอัตราการใช้พลังงานมาเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง พบว่า Alienware m17 R2 (การ์ดจอ RTX 2080 Max-Q) ยังใช้ไฟเฉลี่ยตอนเล่นเกม อยู่ที่ 186W ซึ่งยังน้อยกว่า PS5 เล็กน้อย

ส่วน Asus Strix Scar 15 ที่ใช้ RTX 2070 Super และ Asus Strix Scar 17 ที่ใช้ RTX 2080 Super ใช้ไฟเฉลี่ย 201W และ 227W ตามลำดับ ส่วน MSI GT76 Titan DT 10SGS ที่ใช้ RTX 2080 Super นั้น กินไฟกระโดดไปถึง 313W เลยทีเดียว

จุดแตกต่างของ PS5 คือตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่า(มาก) และมีพื้นที่สำหรับการระบายความร้อนมากกว่า ทำให้ PS5 ทำงานได้เงียบสนิทมากกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง

ที่มา – Digital Foundry via NotebookCheck

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/119520