Sony ถอดข้อความ “2020” ออกจากหน้าเว็บ PS5 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัญหาสต๊อค PS5 ขาดแคลน อาจทำให้ Sony ต้องเลื่อนการวางขายในบางประเทศออกไป และภูมิภาคที่น่าจะโดนผลกระทบคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทยด้วย

เดิมทีในหน้าเว็บ PS5 ของหลายประเทศมีคำว่า “Launces Holiday 2020” แต่มีคนสังเกตว่าหน้าเว็บในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ถอดข้อความนี้ออกไปแล้ว เหลือเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวที่ยังระบุวันวางขายชัดเจน 19 พฤศจิกายน 2020 ดังเดิม

กำหนดการวางขายของ PS5 คือกลุ่ม wave 1 อย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ จะเริ่มขายวันที่ 12 พฤศจิกายน ในขณะที่ wave 2 คือประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชื่อแบบตายตัว จะวางขาย 19 พฤศจิกายน

ที่มา – Reddit

from:https://www.blognone.com/node/119090