ที่ชาร์จ MagSafe, เคส iPhone 12 เริ่มถึงมือลูกค้ากลุ่มประเทศแรกแล้ว

ผู้ซื้อที่สั่งซื้อที่ชาร์จ MagSafe, เคส iPhone 12 เริ่ม […] More

from:https://www.iphonemod.net/magsafe-charger-and-iphone-12-case-customer-preview.html