[Video Webinar] SAS® Governance and Compliance Manager สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “SAS® Governance and Compliance Manager สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Risk Management จาก SAS ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลดระดับความเสี่ยงขององค์กรโดยเพิ่มความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง และการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยงด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดการและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก SAS จะมาบรรยายถึงวิธีตรวจจับและป้องกันการละเมิดข้อบังคับและนโยบายขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด เป็นไปตามคาดหวังของบอร์ดบริหาร และถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการสัมมนาครั้งนี้

รู้จักเครื่องมือ Enterprise Risk Management และ Operational Risk จาก SAS เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านมี

  • การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดียิ่งขึ้น
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • การประเมินผลที่ดียิ่งขึ้น
  • การจัดการ Lifecycle ของนโยบายที่ดีขึ้น
  • การจัดการกับเหตุผิดปกติและแผนการตอบโต้
  • การวางแผนและการจัดการการตรวจสอบที่ดียิ่งขึ้น

from:https://www.techtalkthai.com/video-webinar-sas-governance-and-compliance-manager/