กระทรวงดิจิทัลร่วมมือกสทช. ประสานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ปิดกั้นข้อมูลตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กระทรวงดิจิทัลจัดประชุมร่วมกับกสทช., ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและดำเนินการต่อข้อมูลและเว็บไซต์ที่ผิดต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่เพิ่งประกาศเมื่อช่วงเวลาตีสี่ที่ผ่านมา และพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

แถลงของกระทรวงย้ำถึง มาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระบุว่า “ห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร”

ปีนี้กระทรวงดิจิทัลพยายามกดดันแพลตฟอร์มต่างๆ ให้ลบข้อมูลตามคำสั่งอย่างหนัก โดยเมื่อเดือนกันยายนเพิ่งแจ้งความต่อสามแพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, และอินสตาแกรม ที่ไม่ปิดกั้นเนื้อหาตามคำสั่ง

ที่มา – Facebook: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

No Description

from:https://www.blognone.com/node/119046