Apple กลับมาใช้ MagSafe อีกครั้ง สำหรับไอโฟนรุ่นใหม่

MagSafe หากใครใช้ MacBook มามากกว่าสิบปีน่าจะคุ้นคำนี้เ […] More

from:https://www.iphonemod.net/apple-magsafe.html