Google Duo เพิ่มฟีเจอร์แชร์หน้าจอโทรศัพท์ขณะวิดีโอคอล

Google เปิดตัวฟีเจอร์แชร์หน้าจอโทรศัพท์ของแอปวิดีโอคอล Duo อย่างเป็นทางการ โดยฟีเจอร์แชร์หน้าจอของ Duo นี้ ทาง Google ทดสอบมาแล้วราว 2 ปีกว่า และเริ่มทยอยเปิดให้ใช้งานมาบ้างแล้ว

ผู้ใช้ Duo สามารถเปิดฟีเจอร์แชร์หน้าจอระหว่างสนทนาผ่านวิดีโอคอลได้ทันที โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้วผู้ที่อยู่ในวิดีโอคอลจะเห็นหน้าจอของผู้แชร์จอ ส่วนผู้แชร์จอจะไม่เห็นใครเลย แต่จะมีไอคอนบอกบ status bar และการแจ้งเตือนที่ระบุว่า “Ongoing screen sharing”

อย่างไรก็ดี จากการทดสอบโดย Engadget ระบุว่าฟีเจอร์แชร์จอของ Duo ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ทุกเครื่อง

ที่มา – Engadget, Google

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/118932