“ช้อปดีมีคืน” ใช้จ่าย 30,000 บาทลดหย่อนภาษี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

วันที่ 7 ต.ค. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ‘ช้อปดีมีคืน’ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท

สำหรับมาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

ทั้งนี้จะเป็นการให้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้า รวมหนังสือ สินค้าโอทอป (OTOP) และบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรการนี้จะไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

เบื้องต้นมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564 โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 1.2 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ

from:https://www.thumbsup.in.th/shopped-measure-reduce-tax?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=shopped-measure-reduce-tax