Tencent Cloud ย้ำ Hybrid Multicloud จะเป็นปัจจัยสำคัญของการเป็น Digital Enterprise ในยุค New Normal

Cloud Computing แทบจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีขององค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไปแล้ว เพียงแค่รูปแบบการใช้งาน Cloud อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละองค์กร

นอกจากประเด็นเรื่องความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานและเงื่อนไขขององค์กรในการเลือกประเภท Cloud แล้ว ความกังวลว่าองค์กรจะเอาโครงสร้างไปผูกไว้กับผู้ให้บริการรายเดียว (Vendor Lockdown) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หลายองค์กรเลือกใช้ Cloud จากผู้ให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งกลายเป็นว่า Hybrid Multicloud กำลังจะกลายเป็นรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัล

No Description

จากรายงานของ IDC ที่ร่วมกับเทนเซ็นต์ คลาวด์ ชี้ว่าไฮบริดมัลติคลาวด์จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนและสร้างโมเดลธุรกิจขึ้นมาใหม่ในโลกดิจิทัลในยุค New Normal รวมถึงจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเติบโตขององค์กรด้วย

นอกจากนี้ 8 เมกะเทรนด์ในเอเชียแปซิฟิกจากรายงานนั้นคาดการณ์ว่าจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรนั้น คลาวด์จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการกำหนดทิศทางธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาด และมีความยืดหยุ่นจะเอื้อให้ธุรกิจสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้รวดเร็วทันท่วงที ซึ่งจะกลายเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจที่วางโครงสร้างเพื่อตอบรับการใช้งานในอนาคตได้

No Description8 เมกะเทรนด์ในเอเชียแปซิฟิกจากการคาดการณ์ของ IDC

บทบาท Hybrid Multicloud ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล

เมกะเทรนด์ข้างต้นเป็นตัวบ่งบอกว่าโลกดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญกับองค์กร โดยในรายงานระบุว่าไฮบริดมัลติคลาวด์ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการเปลี่ยนผ่าน เพราะทั้งเป็นตัวกลางที่เหมาะสม ตอบโจทย์กับการเป็นตัวกลางระหว่าง on-prem และ off-prem ไปจนถึงกระบวนการทำงานและ แอปพลิเคชันต่างๆ ขององค์กรที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังอาจมีข้อจำกัดที่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานแบบเก่าอยู่ ทาง IDC คาดการณ์ด้วยว่าภายในปี 2021 องค์กรกว่า 90% จะใช้คลาวด์แบบผสมผสาน ทั้งไพรเวทคลาวด์ พับลิกคลาวด์หลายๆ แห่ง และแพลตฟอร์มดั้งเดิม (Legacy Platform)

No Description

สถาปัตยกรรมแบบ Hybrid Multicloud เปิดทางให้องค์กรสร้างความมั่นใจว่าจะใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในอนาคตโดยไม่ต้องกังวลว่าจะผูกกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว เมื่อ แอปพลิเคชันในองค์กรต่างพร้อมสำหรับการรันบนคลาวด์อย่างเต็มที่ การเลือกรันแบบ on-prem ไม่ได้ติดสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันเองที่ไม่พร้อมต่อคลาวด์ แต่เกิดจากความเหมาะสม เช่น แอปพลิเคชันต้องการ latency ต่ำ หรือติดกฎหมายข้อบังคับบางประการ

ขณะเดียวกันการออกแบบรองรับ Multicloud แต่แรกทำให้องค์กรแน่ใจได้ว่าจะสามารถย้ายแอปพลิเคชันไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ต่างๆ ตามความเหมาะสมอย่างแท้จริง เช่น มีผู้ให้บริการรายใหม่ผ่านเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรม หรือคลาวด์บางรายอาจจะให้บริการในพื้นที่เฉพาะจนแทนที่ on-prem ได้ องค์กรก็สามารถเปลี่ยนผ่านไปได้ทันที

No Description

บริการจาก Tencent Cloud ที่ช่วยตอบโจทย์การปรับองค์กรสู่ระบบดิจิทัล

Tencent Cloud เป็นบริการภายใต้บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งได้เข้ามาให้บริการอย่างเต็มตัวในประเทศไทย โดยมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจเชิงลึกในด้านการให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จากบริษัทแม่ในประเทศจีน ซึ่งพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้งานกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก ทั้งในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเทนเซ็นต์มอบบริการระบบปฏิบัติการคลาวด์ระดับเวิล์ดคลาส ที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสามารถมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม และยังมีจุดแข็งคือ การมีทีมสนับสนุนในประเทศไทยที่สามารถให้บริการและคำปรึกษากับลูกค้าคนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศ อีกทั้งการมีศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย นอกจากนี้ Tencent Cloud ยังมีฟังก์ชัน และบริการต่างๆ พร้อมสำหรับงานประเภทต่างๆ รวมถึงการทำไฮบริดคลาวด์

No Description

บริการด้านการประมวลผล

 • Cloud Virtual Machine คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง เพิ่มหรือลดทรัพยากรได้ง่าย และตามต้องการ
 • Tencent Kubernetes Engine ตัวบริการ TKE ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานร่วมกับ API เดิมของ Kubernetes และสามารถเพิ่มปลั๊กอิน เช่น CBS และ CLB ได้ทันที
 • Auto Scaling สำหรับการจัดการทรัพยากรในการประมวลผลตามระยะเวลาที่ตั้งเอาไว้ เพิ่มหรือลดเครื่อง CVM ให้อัตโนมัติเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ไปจนถึงตรวจสอบทรัพยากรสำหรับการบริหารเครื่อง CVM
  บริการเครือข่าย CDN
 • มีแคชที่ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การตอบสนองต่อคำขอได้รวดเร็ว ลดความหน่วงในการเข้าใช้เครื่องข่าย และเพิ่มความสามารถในการให้บริการ

บริการด้านการเก็บข้อมูล

 • Cloud Object Storage สามารถใช้งานร่วมกับ API ของ Amazon S3 รวมถึงรองรับคลาวด์รายอื่นๆ ด้วย
 • Cloud File Storage รองรับการทำงานร่วมกับบริการอื่น ๆ ของ Tencent อย่างคอนเทนเนอร์หรือการประมวลผลแบบหมู่ สเกลได้ง่าย และยืดหยุ่น ไม่กระทบการทำงานของแอปพลิเคชันหรือบริการ

บริการด้านฐานข้อมูล

 • TencentDB for Redis มีตัวเลือกโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลาย มีบริการฐานข้อมูลที่ครบถ้วน เช่น การสำรองข้อมูลแบบเครื่อง master-slave, การเปลี่ยนระบบอัตโนมัติเพื่อกู้ข้อมูลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การสำรองข้อมูล การเก็บข้อมูลกรณีที่อินเตอร์เน็ตถูกตัด การตรวจสอบเครื่อง การปรับระดับออนไลน์ และการเรียกข้อมูลย้อนหลัง
 • TencentDB for MongoDB มีฟังก์ชันการจัดการการตรวจสอบที่เสถียร และครอบคลุม, การปรับระดับการใช้งานที่ยืดหยุ่น การกู้ข้อมูลอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน ทำให้เหมาะเป็นฐานข้อมูลในหลายรูปแบบและลดความจำเป็นในการติดตั้งระบบกู้ข้อมูลกรณีฉุกเฉินและการจัดการการควบคุมข้อมูล
 • TencentDB for SQL Server สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันของ Windows ช่วยให้คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ SQL Server ในระบบคลาวด์โดยไม่ลดทอนความเร็ว และความสะดวกในการใช้งานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคลาวด์คอมพิวติ้ง
 • TencentDB for MySQL ฐานข้อมูลปรับระดับการใช้งานได้ มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ปรับระดับได้อย่างมากโดยไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ

บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาดใหญ่

 • Elasticsearch สามารถปรับระดับได้ รองรับการเข้าใช้จำนวนมาก และทำงานร่วมกับ ELK Elasticsearch
 • Facial Recognition เป็นเทคโนโลยีการวิเคราะห์ใบหน้าที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ระบบสามารถตรวจจับ และวิเคราะห์ใบหน้า ส่วนประกอบใบหน้า ค้นหาใบหน้า เปรียบเทียบใบหน้า ยืนยันใบหน้า การตรวจหาวิดีโอไลฟ์
 • OCR ระบบจดจำข้อความในรูปแบบต่างๆด้วยความแม่นยำสูง เช่น การจดจำตัวพิมพ์ในการ์ด ใบรับรอง และเอกสาร บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบอนุญาตการทำธุรกิจ นามบัตร และใบแจ้งราคา ระบบสามารถจดจำลายมือ เช่น คำถามในข้อสอบ และรายการสินค้าที่ขนส่ง และสามารถจดจำตัวอักษรที่เขียนด้วยแม่แบบ

บริการด้านวิดีโอ

 • Video-on-Demand ครอบคลุมการอัพโหลดไฟล์วิดีโอ/ไฟล์เสียง บันทึกไลฟ์ การจัดการสื่อ การแปลงไฟล์อัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับวิดีโอ การเพิ่มความเร็วในการส่งคอนเทนต์ และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการเล่นไฟล์วิดีโอ/ไฟล์เสียง
 • Live Video Braodcasting ครอบคลุมฟังก์ชันต่าง ๆ ในที่เดียว เช่น การส่งไฟล์ไลฟ์ที่มีความเสถียร และคุณภาพสูงเพื่อการปฏิบัติงาน การแปลงไฟล์ การถ่ายโอนไฟล์ และการเล่นย้อนหลังตามความต้องการโดยใช้เวลาแฝงต่ำ ให้ภาพละเอียด และประสิทธิภาพสูงเพื่อสามารถให้บริการข้อมูลปริมาณมากเมื่อมีคำขอใช้งานในเวลาเดียวกันจำนวนมาก
 • Interactive Live Video Broadcasting สามารถถ่ายทอดไฟล์วิดีโอ/ไฟล์เสียง สามารถดูและเชื่อมต่อกันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยชุด SDK สำหรับเล่นไฟล์วิดีโอ/ไฟล์เสียง รองรับการตอบโต้จากผู้ส่งคอนเทนต์คนเดียวไปสู่ผู้รับหลายคนหรือจากผู้ส่งคอนเทนต์หลายคนไปสู่ผู้รับหลายคนโดยไฟล์วิดีโอ/ไฟล์เสียงยังมีคุณภาพสูง

บริการส่ง SMS

 • รองรับการส่งบริการข้อความทั่วโลก (Global SMS) รองรับหลายภาษา และหลายรูปแบบในพื้นที่กว่า 200 ประเทศ และดินแดนทั่วโลก

Private Cloud

 • สามารถสร้างเครือข่ายที่แยกเป็นอิสระบนระบบคลาวด์ โดยสามารถกำหนดการจัดประเภทบนเครือข่าย ไอพีแอดเดรส และข้อกำหนดเส้นทางการใช้เครือข่าย คุณสามารถสร้างเครือข่ายระบบเสมือนส่วนตัว (VPN) ผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือการเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อเชื่อมเครือข่ายส่วนตัวของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มคลาวด์อื่น

เทนเซ็นต์ คลาวด์มีข้อแนะนำองค์กรที่ต้องการจะสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์ว่าต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้

 1. วางโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการเพิ่มขยายหรือปรับลดได้ (Scalable Cloud Infrastructure): จัดการโหลดงานด้วย Kubernetes ที่รองรับการขยายทรัพยากรให้แอปพลิเคชันตามการใช้งานจริง และวางโครงสร้างแบบ Infrastructure as Code
 2. วางแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Agile Distribution Platform): เปิดทางให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการผ่าน CDN เพื่อประสบการณ์ที่ดี, มีระบบมอนิเตอร์ที่ทำให้ผู้ดูแลระบบรับรู้สถานะตลอดเวลา เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คเข้ากับคลาวด์ผ่าน VPC เพื่อให้การย้ายโหลดที่ราบรื่น
 3. วางระบบเอดจ์คอมพิวติ้งที่เชื่อมต่อกัน (Connected Edge Intelligence): จัดการงานปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องการชิปกราฟิกในแบบเดียวกับโหลดอื่นๆ เพื่อให้รองรับการจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ เตรียมพร้อมสำหรับงาน IoT ที่จะมีการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์จำนวนมาก

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครขอรับสิทธิ์ใช้งานแพคเกจ Free Trial และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tencent.co.th/th/product/services

from:https://www.blognone.com/node/118486