AppleCare+ ปรับปรุงเงื่อนไข รองรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็น 2 ครั้งในช่วง 12 เดือน

แอปเปิลปรับปรุงเงื่อนไขแผนรับประกันเพิ่มเติม AppleCare+ โดยรองรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ภายในช่วงเวลาทุก 12 เดือน จากเดิมกำหนดไว้ที่ภายใน 24 เดือน

แผนการรับประกันใหม่นี้มีผลกับทุกอุปกรณ์แอปเปิลซื้อใหม่รวมทั้ง Apple Watch รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว ตลอดจน iPhone, Mac และ iPad

ทั้งนี้การรับประกันยังคงมีค่าธรรมเนียมบริการซ่อมแซมจากอุบัติเหตุ ซึ่งแตกต่างไปตามอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น iPhone 1,000 บาท สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ หรือ 3,300 บาท สำหรับความเสียหายอื่น ส่วน Apple Watch คิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 2,300 บาท

ที่มา: MacRumors

alt="AppleCare+"

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/118491