Adobe ไตรมาสล่าสุด เติบโตทำสถิติรายได้สูงสุดต่อไปอีกไตรมาส

Adobe รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 2020 สิ้นสุดวันที่ 28 สิงหาคม 2020 รายได้รวมยังคงทำสถิติใหม่สูงสุดต่ออีกไตรมาสที่ 3,225 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน กำไรสุทธิ 955 ล้านดอลลาร์

Shantanu Narayen ซีอีโอ Adobe กล่าวว่า Adobe ยังทำผลงานไตรมาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกมีความท้าทาย สะท้อนว่าความต้องการโซลูชันนวัตกรรมยังคงมีอยู่ และบริษัทจะต่อยอดไปตลอดปีการเงินนี้

กลุ่มธุรกิจ Digital Media มีรายได้รวม 2,340 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น Creative Cloud 1,960 ล้านดอลลาร์ และ Document Cloud 375 ล้านดอลลาร์ ส่วนกลุ่ม Digital Experience มีรายได้ 838 ล้านดอลลาร์

ที่มา: Adobe และ ZDNet

alt="Adobe"

from:https://www.blognone.com/node/118480