เตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนอัปเดตเป็น iOS 14 และ iPadOS 14 ต้องทำอะไรบ้าง ชมวิธีทีนี่

Apple จะปล่อยอัปเดตอัปเดต iOS 14 อย่างเป็นทางการในคืนวั […] More

from:https://www.iphonemod.net/how-to-prepare-iphone-ipad-before-update-ios-14.html