เช็คอุปกรณ์รุ่นที่รองรับ iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, macOS Big Sur

ก่อนจะอัปเดตเป็น iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, […] More

from:https://www.iphonemod.net/ios-14-ipados-14-watchos-7-tvos-14-macos-big-sur-device-support.html