ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Discover DevOps with Atlassian Cloud and CloudBees” 29 ก.ย.นี้

iZeno ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Discover DevOps with Atlassian Cloud and CloudBees” เพื่อเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ DevOps ขององค์กร ในวันอังคารที่ 29 กันยายน เวลา 10:00 – 11:00 น. โดยมีรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ดังนี้

รายละเอียดงาน Discover DevOps with Atlassian Cloud and CloudBees

วัน: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020
เวลา: 10:00 – 11:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้บรรยาย: คุณ Deddy Johari, Director of Technology จาก iZeno และคุณ Sunil Mavadia, Director, Global Solutions Architecture จาก CloudBees
ภาษา: อังกฤษ
ลงทะเบียน: https://www.izeno.com/atlassian-cloudbees-devops-webinar

การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันและอนาคต ความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญ และเทคโนโลยีที่สามารช่วยให้การทำ DevOps ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะรวบรวมประเด็น เช่น

  • จะป้องกันไม่ให้ทีมต่างๆทำงานแบ่งแยกกันเป็น Silo ได้อย่างไร
  • จะลด Overhead ในงานซอฟต์แวร์และเพิ่ม Productivity ด้วยโซลูชันคลาวด์ได้อย่างไร
  • จะนำเทคนิค Automation และ Integration มาช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มคุณภาพโค้ดได้อย่างไร

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ทันที

เพียงเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ https://www.izeno.com/atlassian-cloudbees-devops-webinar

from:https://www.techtalkthai.com/discover-devops-with-atlassian-cloud-and-cloudbees/