วิธีทำอวตาร์หรือสติกเกอร์ใช้แทนตัวเองใน Facebook Avatar

อีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ของ Facebook ที่พึ่งเปิดตัวให้ผู้ใ […] More

from:https://www.iphonemod.net/facebook-avatar.html