[วิดีโอ] New Working Normal (ข้อเสนอสุดพิเศษจาก G-Able | Mverge)

HR ต้องระวัง! การย้ายข้อมูลพนักงานที่เก็บบนเอกสารฉบับพิมพ์ไปเก็บรักษาเป็นข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จะแน่ใจได้อย่างไรว่ามั่นคงปลอดภัยและถูกหลัก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งหากผิดพลาดอาจสร้างความเสียหายให้บริษัท มีโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนถึง 5 ล้านบาท และโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี

รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือกับ PDPA อย่างถูกต้องและมั่นคงปลอดภัยบนระบบที่เชื่อถือได้ทั่วโลกจากผู้มีประสบการณ์ GDPR และบริการสุดพิเศษ (Special Offering) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก G-Able | Mverge

ผู้บรรยาย

  • คุณวรรณทิพา วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการสายผลิตภัณฑ์โมเดิร์นเวิร์ค จาก Microsoft
  • คุณวรินทร์ วิศวกรวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่น จาก G-Able | Mverge

กดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันน่าสนใจบน Facebook Page: https://www.facebook.com/Mverge_G-ABLE-103967411392022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณนัธนา สุวรรณจินดา 081-903-8400, 065-719-3875 อีเมล natthana.s@g-able.com หรือเว็บไซต์ https://www.g-able.com/news/mverge-pdpa-hr-solution/

from:https://www.techtalkthai.com/new-working-normal-by-g-able-mverge/