Zoom เปิดให้ใช้งาน 2 Factor Authentication แล้ว

หลังจาก Zoom มุ่งฝ่าปัญหาเรื่องของ Security อย่างจริงจังมาระยะหนึ่ง ในที่สุดก็มีการอัปเดตเพิ่มฟีเจอร์ 2 Factor Authentication ที่ช่วยยกระดับการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ

credit : Zoom.us

มีงานวิจัยหลายแห่งชี้ว่า Multi-factor Authentication มีส่วนช่วยยกระดับการป้องกันบัญชีการใช้งานได้กว่า 90% ทั้งนี้สำหรับในส่วนของ Zoom โซลูชันการประชุมและสัมมนาออนไลน์รายใหญ่ก็ได้มีการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของตนขึ้นมาแล้ว โดยฟีเจอร์ 2 Factor Authentication จะรองรับการใช้งานได้กับแอปพลิเคชันที่รองรับโปรโตคอล Time-Based One-Time Password (TOTP) เช่น Google Authenticator, Microsoft Authenticator และ FreeOTP หรืออื่นๆ รวมถึงการส่งโค้ดผ่าน SMS หรือการโทรศัพท์มาหาผู้ใช้ได้ ทั้งนี้ Zoom จะรองรับการ Authentication ผ่านทาง SAML, OAuth หรือ Password-based ได้

สำหรับผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเปิดฟีเจอร์ใหม่นี้ได้ที่ https://zoom.us/account/setting/security ภาพประกอบด้านล่าง

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zoom-adds-two-factor-authentication-2fa-support-to-all-accounts/

from:https://www.techtalkthai.com/zoom-adds-2-factors-authentication-feature/