[Guest Post] เอไอเอส ผนึก นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

เอไอเอส ผนึก นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล เฟ้นหาคลื่นลูกใหม่ในวงการบันเทิง นำร่องทดสอบแอปฯ StarBooster ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้ปล่อยของได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 

 

เอไอเอส โดย นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาโซลูชัน และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลให้กับวงการบันเทิงไทย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรเอไอเอส ได้มีความเชี่ยวชาญในสายงานทางนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล  สามารถร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ  เทรนด์ผู้บริโภคและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

 

 

โดยมีโครงการนำร่อง คือ ทดลอง ทดสอบ แพลตฟอร์ม StarBooster ในรูปแบบการสนับสนุนศิลปิน ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการเฟ้นหาศิลปินคลื่นลูกใหม่ ที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทุกวงการปลดปล่อยพลังความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับโอกาสร่วมงานในฐานะนักแสดงให้กับทาง AIS PLAY’s Original Series อีกด้วย อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทย   พร้อมยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย โดยเฉพาะ Local VDO Platform ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยี   และบริการดิจิทัลยกระดับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

from:https://www.techtalkthai.com/ais-commarts-chula-mou-star-booster/