ศาลอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ “การบินไทย” และแต่งตั้งจัดทำแผนฟื้นฟู

วันที่ 14 กันยายน 63 มีรายงานว่า ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว และอนุญาตให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด กับผู้จัดทำแผนที่บริษัทการบินไทยฯ เสนอ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะหนี้สินที่มีอยู่กว่า 3.32 แสนล้านบาท

โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า “โครงสร้างธุรกิจของลูกหนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และมีความจำเป็นต่อระบบการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ ลูกหนี้มี ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าและบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญ

รวมทั้งมีชื่อเสียงและประสบการณ์จากการประกอบกิจการมานาน ปัจจุบันลูกหนี้ยังคงมีความสามารถในการสร้างรายได้ สาเหตุ ที่ทำให้ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน มิได้เกิดจากพื้นฐานธุรกิจของ ลูกหนี้อย่างแท้จริง”

“แต่เกิดจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ บินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยภายนอก ทำให้การประกอบกิจการการ บินพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของลูกหนี้และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องต้องลดการให้บริการลงอย่างฉับพลัน”

ทั้งนี้ รายนามผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ที่การบินไทย เสนอต่อศาลล้มละลายกลาง ประกอบด้วย บริษัทอีวายฯ ร่วมกับกรรมการบริษัท 6 คน คือ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน, นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

อ้างอิง khaosod, ฐานเศรษฐกิจ

from:https://www.thumbsup.in.th/thai-airwars-get-approve?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=thai-airwars-get-approve