เปิดตัวเกม PAC-MAN GEO ที่เล่นบนแผนที่จริง ๆ ของ Google Maps

นับตั้งแต่ Google Maps ได้เปิดระบบครั้งแรกในปี 2018 ให้ […] More

from:https://www.iphonemod.net/the-real-world-in-pac-man-geo.html