สิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นใน Apple Event วันที่ 15 ก.ย. 2020 นี้

Apple ประกาศจัดงาน Apple Event “Time Flies” […] More

from:https://www.iphonemod.net/apple-event-15-sep-2020-expectaiton.html