เผยวิดีโอพรีวิวฝาหลัง iPhone 12 Pro, อาจไม่มีจอ 120Hz

มีรายงานการเผยวิดีโอพรีวิวฝาหลัง iPhone 12 Pro พบตัวเคร […] More

from:https://www.iphonemod.net/iphone-12-pro-chassis-preview-and-no-120hz-this-year-report.html