หางานอยู่ใช่ไหม? “ปตท.-Apple-AIS” เปิดรับสมัครพนักงานในช่วงโควิด-19

ใกล้สิ้นปีมักเป็นช่วงหางาน วิกฤตไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดการจ้างงานอย่างหนัก หลายคนถูกเลิกจ้าง หลายคนถูกปรับลดเงินเดือน ในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้หลายองค์กรชะลอการจ้างงาน

รวมถึงในช่วงสิ้นปีที่บัณฑิตจบใหม่กว่า 500,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งการแข่งขันจะสูงยิ่งขึ้นไปอีก วันนี้ทีมงาน Thumbsup ได้รวบรวมข้อมูลองค์กรที่เปิดรับสมัครพนักงานในช่วงโควิด-19 มีตำแหน่งไหนบ้างไปดูกันเลยครับ

ปตท.

เปิดรับสมัครพนักงาน 25,000 ตำแหน่ง แบ่งเป็น

  • การจ้างแรงงานผ่านเครือข่ายกลุ่ม ปตท. เพื่อการขยายธุรกิจและโครงการก่อสร้างต่างๆ กว่า 22,000 อัตรา
  • การจัดจ้างนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและ มีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2,630 อัตรา
  • การเปิดรับพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่างในช่วงปี 2563 – 2564 ประมาณ 1,000 อัตรา เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าตามเป้าหมาย

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://www.facebook.com/PTTNews/photos/a.112240405483143/4606990716008067/

เอไอเอส AIS

เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีขึ้นไป หลากหลายตำแหน่ง

อาทิ Contact Center, Business Consultant, Data Analytics, Customer Support ฯลฯ

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://www.ais.co.th/applyjob/career.html

CPALL

เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีขึ้นไป หลากหลายตำแหน่ง

อาทิ กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, งานวิชาการ, จัดซื้อจัดจ้าง, ฝ่ายผลิต, วิศวกร ฯลฯ

อ่านรายละเอียดได้ที่

http://job.cpall.co.th/v2/RC_Job.aspx

Apple

Apple ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่งในประเทศไทย อาทิ Creative, ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี, ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค พนักงานปฎิบัติการ

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://jobs.apple.com/th-th/search?location=thailand-THA

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)

เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปริญญาตรีขึ้นไป อาทิ ช่างเทคนิค วิศวกร นักกฎหมาย ธุรการ ฯลฯ

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://careers.scg.com/search/

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 

เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส. / ป.ตรี / ป.โท

หลายอัตรา อาทิ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหารโครงการต่างๆ 

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://careers.scb.co.th/th/jobs

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

อ่านรายละเอียดได้ที่ 

https://www.baac.or.th/th/content-job.php?content_id=15312&content_group_sub=7&content_group=3&content_group_semi=&inside=1

Grab

เปิดรับสมัครพนักงานไม่จำกัดวุฒิเดลิเวอรี่ส่งอาหาร รายได้เฉลี่ยสูงสุด 26,000 บาท/เดือน

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://www.grab.com/th/driver/food/

Tesco Lotus

เปิดรับพนักงานไม่จำกัดวุฒิแบบรายวัน 2,000 สาขาทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://recruitmentretail.tescolotus.com

MINOR FOOD

ร้านอาหารในเครือ อาทิ The Pizza Company, Swensens, Sizzler, Daily Queen, Burger King, The Coffee Club รับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://storejobs.minorfood.com

 

from:https://www.thumbsup.in.th/ptt-apple-ais-recruitment?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ptt-apple-ais-recruitment