สิงคโปร์เตรียมติดระบบติดตามรถด้วยดาวเทียมบนรถทุกคัน คิดค่าใช้ถนนตามสภาพจราจร

ขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority – LTA) ประกาศอัพเกรดระบบคิดค่าใช้ทางพิเศษและที่จอดรถจากเดิมคิดตามจุดเก็บค่าผ่านทางและสภาพจราจรมาเป็นระบบคิดค่าใช้งานตามจริงจากกล่องจ่ายค่าผ่านทางที่สามารถบันทึกตำแหน่งรถด้วยสัญญาณดาวเทียมนำทางเช่น GPS ได้ ในชื่อระบบ nexgen ERP

ระบบ ERP เดิมของสิงคโปร์เป็น RFID ที่เรียกเก็บค่าผ่านทางจากบัตรเครดิตที่เสียบอยู่กล่อง ERP ในรถคล้าย EasyPass/M-Pass ในไทย แต่กล่อง on-board unit (OBU) ของ nexgen ERP สามารถบันทึกพิกัดจากดาวเทียมนำทางได้ทำให้ทาง LTA สามารถกำหนดค่าผ่านทางได้อย่างละเอียด และจะได้รับข้อมูลสภาพการจราจรอย่างชัดเจน

ทาง LTA จะบังคับรถใหม่ทั้งหมดต้องติดกล่อง OBU ในอนาคต โดยกล่องจะเริ่มภายในปลายปี 2021 สำหรับผู้ติดกล่อง ERP เดิมจะได้เปลี่ยนฟรี และการคิดค่าผ่านทางจะใช้ระบบ ERP เดิมไปก่อนจนถึงปี 2023

สำหรับประเด็นความเป็นส่วนตัว LTA ยืนยันว่าการเก็บข้อมูลพิกัดรถโดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวตน ยกเว้นการบันทึกเพื่อเก็บค่าผ่านทางหรือบันทึกไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทาง

ที่มา – LTA

No Description

กล่อง OBU สำหรับรถทั่วไป มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ เสารับสัญญาณ, จอสัมผัส, และกล่องประมวลผลที่รับบัตรเครดิต

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/118320