พิมพ์ Hashtag #appleevent ใน Twitter ขึ้นอิโมจิโลโก้ Apple สีน้ำเงิน

พบเบาะแส Hashtag ใน Twitter สื่อถึงการมาของประกาศจัดงาน […] More

from:https://www.iphonemod.net/apple-event-blue-emoji-hashtag-twitter.html