ผู้ใช้สมาร์ตโฟน OPPO บางรุ่น ไม่สามารถใช้งานแอป LINE ได้ (รอแก้ไข)

ผู้ใช้สมาร์ตโฟน OPPO จำนวนมาก ไม่สามารถเปิดใช้งานแอป LI […] More

from:https://www.iphonemod.net/oppo-smartphone-line-version-10-12-1-problem.html