MariaDB ระดมทุนเพิ่ม 750 ล้านบาท เสริมบริการ SkySQL Cloud Database

MariaDB ได้ทำการระดมทุนเพิ่มอีก 25 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 750 ล้านบาท เพื่อขยายบริการ SkySQL Database-as-a-Service บน Cloud ให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากการระดมทุน Series C ครั้งก่อนหน้า

บริการ MariaDB SkySQL นี้เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมา เพื่อนำ MariaDB มาให้บริการบน Cloud โดยใช้ Kubernetes เพื่อให้ไม่ต้องยึดติดกับผู้ให้บริการ Cloud เพียงรายใดรายหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว โดยมีการใช้ ServiceNow เป็นระบบ Portal เพื่อให้บริการต่างๆ และใช้ Prometheus ร่วมกับ Grafana ในการติดตามการทำงานของระบบ

ที่ผ่านมาบริการ SkySQL นี้เปิดให้บริการบน Google Cloud Platform เป็นระบบแรกโดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 0.45 เหรียญต่อชั่วโมง และในอนาคตทีมพัฒนา MariaDB ก็มีแผนที่จะสนับสนุนการทำงานบน AWS และ Microsoft Azure เพิ่มเติมด้วย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://mariadb.com/products/skysql/

ที่มา: https://blocksandfiles.com/2020/07/09/mariadb-25m-funding-skysql-cloud-database/

from:https://www.techtalkthai.com/mariadb-raises-750-million-thb-to-boost-its-skysql-cloud-database/