กสศ. ดึง “Amartya Sen” ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Equitable Education Conference “All for Education”

COVID-19 จะทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโลกรุนแรงมากขึ้น จนทำให้การบรรลุเป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืน SDG4 ภายในปี 2030 ล้มเหลวหรือไม่ หรือนี่คือโอกาสแห่งความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน #AllforEducation สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้เด็กเยาวชนทั่วโลกผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ปฏิญญาจอมเทียน #EducationforAll กสศ.ร่วมหน่วยงานภาคีมากกว่า 8 องค์กร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งแรก International Equitable Education Conference “All for Education” ระดมสมอง 60 ยอดนักคิดจากหลายสาขา, นักปฏิรูป ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ที่มีอิทธิพลต่อวงการการศึกษาทั่วโลกมากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ร่วมหาทางออกปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลัง COVID-19 ในครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาคในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563

และหนึ่งในหัวข้อที่พลาดไม่ได้ “Equitable Education: What does it mean in the Changing World amidst COVID19 Pandemic?” โดย

  • Professor Amartya Sen ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด (Harvard University) และผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขา เศรษฐศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2541
  • ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF)
  • Ms.Alice Albright ผู้จัดการกองทุนการศึกษาโลก Global Partnership for Education (GPE) Ms.Yasmine Sherif ผู้อำนวยการกองทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนในพื้นที่วิกฤตทั่วโลก Education Cannot Wait (ECW)

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่น่าสนใจท่านอื่นๆ อีก อาทิ ดร. มีชัย วีระไวทยะ

การประชุม 2 ภาษา มีคำบรรยายไทยตลอดงาน ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ที่: http://afe2020.eef.or.th/thai/

 

from:https://www.thumbsup.in.th/eef-amartya-sen-international-equitable-education-conference-all-for-education?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eef-amartya-sen-international-equitable-education-conference-all-for-education