Zenith Comp Webinar: From Zero to Hero แบบติดจรวดด้วย API Guru โดย IBM

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Software Developer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “From Zero to Hero แบบติดจรวดด้วย API Guru โดย IBM” เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยี API Management ที่กำลังมีบทบาทเป็นอย่างมากในการทำ Digital Transformation ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งในการพัฒนาระบบ Application ไปจนถึงการแปลงข้อมูลมาสู่การสร้างคุณค่าและเติมเต็ม Ecosystem ให้กับธุรกิจ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: From Zero to Hero แบบติดจรวดด้วย API Guru โดย IBM
ผู้บรรยาย: คุณ Petchpaitoon Krungwong, IBM Thailand และคุณ Jirayu Thupprateep, Zenith Comp
วันเวลา: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

API นั้นได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในหลายโครงการด้าน Digital Transformation ของธุรกิจองค์กร เนื่องจากการพัฒนาระบบ Application สมัยใหม่นั้นก็มักออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้ระบบย่อยต่างๆ ภายในทำงานร่วมกันผ่าน API ทั้งหมด ดังนั้นในเบื้องหลังของ Application ที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันนี้ API ล้วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี ในมุมของนักพัฒนานั้น การบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบ API ให้ดีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และหาก API ใดมีปัญหาก็อาจส่งผลให้ระบบหรือบริการไม่สามารถทำงานได้ง่าย เทคโนโลยีอย่าง API Management จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะ

ภายใน Webinar นี้ มาพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  • ความสำคัญของ API ที่มีต่อการพลิกโฉมธุรกิจ
  • นิยามและความสามารถของระบบ API Management
  • ตัวอย่างการใช้งาน API Management ในภาคธุรกิจ
  • รู้จักกับโซลูชัน IBM API Connect เทคโนโลยี API Management แบบบครบวงจรที่ทำงานแบบ Cloud-Native และถูกใช้งานจริงโดยธุรกิจองค์กรไทยแล้ว

การเข้าร่วมฟัง Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Zenith Comp และ IBM ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTG0Aaup-cqEK4biue5yQ8dM9gfXPEs57aOrJ0c-8CYxiDZQ/viewform โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/zenith-comp-webinar-from-zero-to-hero-with-api-guru-by-ibm/