Jack Dorsey ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์บริจากทรัพย์สินเป็นหุ้นมูลค่าพันล้านดอลลาร์ สู่ภัย COVID-19

Jack Dorsey ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์และบริษัทรับจ่ายเงิน Square ประกาศโอนหุ้นมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เข้า Start Small LLC บริษัทตั้งมาเพื่อบริจาคเงินเข้าไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อสู้ COVID-19 และหลังจากนั้นจะหันไปทำกิจกรรมด้านสุขภาพและการศึกษาของเด็กผู้หญิง

ตัวหุ้นตอนนี้อยู่ในบริษัทจำกัด และจะจ่ายเงินลงไปยังหน่วยงานต่างๆ ผ่านทาง Start Small Foundation หรือตัวบริษัทโดยตรงแล้วแต่กรณี โดยการจ่ายแต่ละครั้งจะเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยตอนนี้บัญชีล่าสุดอยู่ใน Google Docs และเพิ่งจ่ายเงินไปแสนดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Jack ระบุเหตุผลที่โอนหุ้นเฉพาะ Square ว่าเขามีหุ้นในบริษัทจำนวนมากและตั้งใจจะขายออกไปอยู่แล้ว

หุ้น Square ล่าสุดอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเคยทำราคาได้ถึง 99 ดอลลาร์ หากในอนาคตเศรษฐกิจกลับมาดีก็น่าจะมีมูลค่าสูงกว่าพันล้านดอลลาร์มาก โดยเงินพันล้านดอลลาร์คิดเป็น 28% ของทรัพย์สินทั้งหมดของ Jack Dorsey

ที่มา – @jack

No Description

Jack Dorsey ในงาน TechCrunch เมื่อปี 2009

from:https://www.blognone.com/node/115687