SEC สั่งหยุดขายหุ้น Zoom Technology หลังคนเข้าใจผิดคิดว่า Zoom Video Conference

Zoom ผู้ให้บริการ Video Conference ขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาจากปัญหา COVID-19 และคนต้องทำงานจากบ้าน ซึ่งก็ทำให้ราคาหุ้นของ Zoom พุ่งขึ้นจากราว 70 เหรียญช่วงต้นเหมือนกุมภาพันธ์มาเป็นราว 140 เหรียญแล้วในปัจจุบันหรือเกือบ 112% หากนับตั้งแต่ต้นปี

ด้วยความนิยมในตัวหุ้นของ Zoom Video Communications (ตัวย่อ ZM) ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ที่ผ่านมาจึงเกิดความสับสนกับหุ้นอีกตัวที่ชื่อเหมือนกันคือ Zoom Technology (ตัวย่อ ZOOM) ที่ให้บริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ทำให้คนซื้อหุ้นผิดเป็นจำนวนมากจนราคาหุ้น ZOOM พุ่งขึ้นไป 900% แล้วตั้งแต่ต้นปี จนล่าสุด SEC หรือ กลต. สหรัฐสั่งหยุดการซื้อขายหุ้น ZOOM แล้ว

SEC ให้เหตุผลว่ากังวลว่าผู้ซื้อขายหุ้นไม่ได้ข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับสภาพธุรกิจและสถานะทางการเงินหุ้นของ ZOOM เพราะบริษัท Zoom Technology ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขทางการเงินออกมาตั้งแต่ปี 2015 รวมถึงกังวลเรื่องความสับสนดังกล่าวด้วย

ที่มา – SEC via CNBC

ภาพจาก Getty Image

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/115460