ชิป A12Z ของ iPad Pro 2020 อาจเป็นแค่ A12X เปลี่ยนชื่อใหม่ ที่รองรับ GPU Core มากขึ้น

A12z Rename A12x With Expand Gpu Core Reportจากคะแนน Benchmarks ของ iPad Pro 2020 เห็นได้ว่าชิป A12Z กับ A12X มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันมาก ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ชิป A12Z อาจเป็นแค่ A12X เปลี่ยนชื่อใหม่ ที่เพิ่ม GPU Core ชิป A12Z, A12X Notebook Check ให้ข้อมูลว่าชิป A12Z ของ iPad Pro 2020 ที่มาพร้อม GPU 8-core นั้น เป็นเพียงชิป A12X รุ่นอัปเกรดของ iPad Pro 2018 ให้รองรับ GPU Core มากขึ้น จึงมีคะแนนประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน นั่นหมายความว่าชิป A12X กับ A12Z มีโครงสร้างและการออกแบบเหมือนกัน มีจำนวน CPU และ GPU Core เท่ากันด้วย คำถามต่อมาคือ […]

from:https://www.iphonemod.net/a12z-rename-a12x-with-expand-gpu-core-report.html