ดาวน์โหลดแอพ AOT Airports สำหรับติดตามการกักตัวโควิด 19

ทางรัฐบาลออกข้อกำหนดให้ผู้ที่โดยสารเข้าประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น AOT Airports เพื่อติดตามตำแหน่งการเดินทางหรือการกักตัว เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนการระบาดของโรค โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อการติดตามของทางรัฐบาลและกรมควบคุมโรคเท่านั้น มิได้นำไปเปิดเผยกับคนทั่วไป

ดาวน์โหลดแอพ AOT Airports : สำหรับ Android | สำหรับ iPhone

from:http://www.9tana.com/node/aot-airports/