ดาวน์โหลด Wallpaper จาก Google Earth View มากกว่า 2,500 ภาพ

Google Earth View Images 1000 All Over 2500 WallpapersGoogle ได้เพิ่มภาพมากกว่า 1,000 ภาพใน Earth View รวมกับของเดิมมากกว่า 2,500 ภาพ เป็นภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ จากดาวเทียม ใช้เป็น Wallpaper ได้ Earth View, Wallpaper มากกว่า 2,500 ภาพ คลังภาพใน Earth View ของ Google นั้นได้รวมภาพถ่ายจากดาวเทียมไว้มากมาย ซึ่งเป็นภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ จากทั่วโลก ซึ่งแต่ละภาพนั้นมีความละเอียดสูงแบบ 4K  วิธีดาวน์โหลด Earth View เป็นการประมวลผลและปรับแต่งภาพจาก Google Earth โดย Earth View เป็น Project ต่อยอดที่แยกตัวออกมาจาก Google Earth อีกที, ผู้ใช้สามารถเข้าไปดู Earth View ได้ เข้าไปที่ https://earthview.withgoogle.com > แตะ “Explore Images” แตะ SHOW IMAGE เพื่อไล่ดูภาพถ่ายสวย […]

from:https://www.iphonemod.net/google-earth-view-images-1000-all-over-2500-wallpapers.html