กลุ่มทรู คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ติดระดับสูงสุด นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี

True Thailand Quality Award 2019กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรูคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award 2019) จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างเป้าหมายที่ไกลกว่าไปด้วยกันการันตีองค์กรคุณภาพอย่างแท้จริง กลุ่มทรู คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ติดระดับสูงสุด นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดยนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการประกาศชื่อคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ Thailand Quality Award 2019 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่มี 2 องค์กรไทย อย่าง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สามารถผ่านเกณฑ์การตัดสินอย่างเข้มข้นจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวในไทยที่สามารถพิชิตรางวัลดังกล่าว […]

from:https://www.iphonemod.net/true-thailand-quality-award-2019.html