Huawei ย้ายศูนย์วิจัยจากสหรัฐฯ ไปแคนาดา, จะตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์ 5G ในยุโรป

Ren Zhengfei ผู้ก่อตั้ง Huawei ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแคนาดา The Globe and Mail ว่าจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ทาง Huawei จะย้ายศูนย์วิจัยเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาแทน

ที่ผ่านมา Huawei ลงทุนกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาไปกว่า 510 ล้านดอลลาร์ พอเกิดสงครามการค้า พนักงานในสหรัฐอเมริกาก็ถูกห้ามติดต่อกับพนักงานในจีน จากสงครามการค้าครั้งนี้ทางบริษัทก็ลดพนักงานประจำศูนย์วิจัยในสหรัฐจาก 600 เหลือ 250 คน

นอกจากนี้ Ren บอกด้วยว่าทาง Huawei อยากตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์โครงข่าย 5G ในยุโรป เพื่อให้ภาครัฐสบายใจว่าอุปกรณ์ของ Huawei จะไม่ถูกสอดแนมจากรัฐบาลจีนอย่างที่สหรัฐโจมตี

ก่อนหน้านี้ทางสหรัฐฯ ก็เคยเตือนแคนาดาเกี่ยวกับอุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei มาครั้งหนึ่งแล้ว

ที่มา: CNBC

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/113482