นักวิเคราะห์เผย ปี 2021 Apple อาจเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ 2 รอบในปีเดียว, มี iPhone มากถึง 4 รุ่น

Jpmorgan Said Apple Sperate Iphone Release 1h And 2h In 2021JP Morgan รายงานข้อมูลว่าในปี 2021 เป็นต้นไป เราอาจจะได้เห็น Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อยู่ 2 รอบต่อปี โดยเป็นช่วงต้นปี และปลายปี อาจมีรุ่นใหม่มากกถึง 4 รุ่น ปี 2021 Apple อาจเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ 2 รอบในปีเดียว ตั้งแต่ iPhone 4s ปี 2011, Apple ก็เลือกเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ช่วงปลายปีเสมอ โดย JP Morgan เผยว่าปี 2021 เราอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรอบการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อีกครั้ง JP Morgan เผยว่าในปี 2021 Apple อาจเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อยู่ 2 รอบ คือ ต้นปี (ช่วงเดือนมีนาคม) กับปลายปี […]

from:https://www.iphonemod.net/jpmorgan-said-apple-sperate-iphone-release-1h-and-2h-in-2021.html