นักวิจัยแยกตัวประกอบเลข RSA-240 สำเร็จ ใช้พลังประมวลผล 4000 ปีซีพียูคอร์

ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยสารสนเทศและระบบอัตโนมัติแห่งชาติฝรั่งเศส (Institut national de recherche en informatique et en automatique – INRIA) ประกาศความสำเร็จในการแยกตัวประกอบเฉพาะของเลข RSA-240 ที่มีขนาด 795 บิต นับเป็นการแยกตัวประกอบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนี้

เลข RSA-240 เป็นเลขที่สร้างโดย RSA Laboratories มาตั้งแต่ปี 1991 โดยเลข 240 หมายถึงจำนวนหลักเมื่อเขียนตัวตัวเลขในฐานสิบ โดยทาง RSA ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถแยกตัวประกอบของเลขแต่ละตัวที่ทาง RSA สร้างขึ้นมาได้ แม้โครงการให้เงินรางวัลจะยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2007 แต่ปัญหา RSA นั้นสร้างไว้ใหญ่ที่สุดคือ RSA-617 ที่มีขนาด 2048 บิต ทำให้มันยังคงเป็นหลักชัยสำหรับนักวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการแยกตัวประกอบเฉพาะเลขในปัญหาชุดนี้

ทีมวิจัยจาก INRIA เฉลย ตัวประกอบเฉพาะของ RSA-240 ไว้เป็น

RSA-240 = 124620366781718784065835044608106590434820374651678805754818788883289666801188210855036039570272508747509864768438458621054865537970253930571891217684318286362846948405301614416430468066875699415246993185704183030512549594371372159029236099
        = 509435952285839914555051023580843714132648382024111473186660296521821206469746700620316443478873837606252372049619334517
        * 244624208838318150567813139024002896653802092578931401452041221336558477095178155258218897735030590669041302045908071447

พลังประมวลผลรวมที่ใช้แยกตัวประกอบครั้งนี้ ประมาณ 4000 ปีซีพียูคอร์ เมื่อคิดพลังของคอร์ใน Xeon Gold 6130 โดยใช้ซีพียูจากโครงการ Grid’5000

การเข้ารหัสแบบ RSA ที่มีกุญแจสาธารณะเป็นผลคูณของเลขจำนวนเฉพาะขนาดใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของระบบเข้ารหัสที่ใช้งานกันในทุกวันนี้ โดยกุญแจส่วนมากมักมีขนาด 2048 บิต การที่นักวิจัยรายงานความสามารถในการแยกตัวประกอบเลขขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าอุตสาหกรรมควรปรับตัวไปใช้กุญแจขนาดใหญ่ขึ้นได้หรือยัง

ที่มา – INRIA

No Description

ภาพ rotor ในเครื่องเข้ารหัส Enigma โดย Bob Lord

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/113449