ครม.เคาะแล้ว กองทุนใหม่ SSF มาแทน LTF “ลงทุน 10 ปี ลดหย่อนไม่เกิน 2 แสนบาท”

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นั้นได้มีการสรุปเรื่องกองทุนที่จะมาทดแทน LTF ในปีหน้าแล้ว โดยมีชื่อว่า SSF ซึ่งลดหย่อนได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ลงทุน 10 ปี

กรมสรรพากร
ภาพจาก Shutterstock

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบกองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่หรือ Super Saving Fund (SSF) ที่มาทดแทน LTF ซึ่งจะหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีลงในสิ้นเดือนธันวาคมของปีนี้ โดยสำหรับกองทุนที่มาทดแทน LTF นั้นมีเงื่อนไขคือลงทุน 10 ปี ให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 2 แสนบาท

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรียังได้ปรับเกณฑ์ RMF ให้ลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น 30% จาก 15% ให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 5 แสนบาท

ก่อนหน้านี้สภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ของกระทรวงการคลัง เนื่องจากทั้งสองกองทุนมีวัตถุประสงค์การออมที่แตกต่างกัน โดยกองทุนใหม่ที่ทดแทน LTF นั้นควรเป็นกองทุนการออมที่เน้นการออมระยะยาวในตลาดหุ้น เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการลงทุนในตลาดหุ้นแบบระยะยาว

นอกจากนี้ FETCO ยังมองว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงจูงใจทางภาษีเข้ามาช่วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังนิยมการลงทุนระยะสั้นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับนักลงทุนเองและไม่ได้เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นโดยรวมด้วย

สำหรับมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ นั้นมองว่าความชัดเจนรูปแบบ SSF จะช่วยหนุนเม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้าในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้กลับมาดีขึ้น คาดเม็ดเงินจาก LTF และ RMF ไหลเข้าตลาดเดือนนี้ราว 2 หมื่นล้านบาท และ 1 หมื่นล้านบาทตามลำดับ หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ คือ หุ้นขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเป็นเป้าลงทุนเม็ดเงิน LTF & RMF และหุ้นปันผลดีขนาดใหญ่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

from:https://brandinside.asia/new-ltf-called-ssf-holding-10-years-deduct-taxes-200-k-baht-and-improve-rmf/