Netflix ประกาศหยุดสนับสนุน Smart TV และ Set-top Box รุ่นเก่าของ Samsung, Roku และ Vizio มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้

Netflix ประกาศหยุดสนับสนุนอุปกรณ์ Set-top Box หรือกล่องทีวี รวมถึง Smart TV รุ่นเก่าของ Samsung, Roku และ Vizio ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ Netflix หลายรายอาจต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อรับชมคอนเท้นต์ของ Netflix ต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้

อุปกรณ์ของ Samsung ที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทีวีในช่วงปี 2010 – 2011 ส่วนทีวีของ Vizio ที่มีอายุมากกว่า 4 ปี จะได้รับผลกระทบ รวมถึงเครื่องเล่นของ Roku ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ Roku 2050X, Roku 2100X, Roku 2000C, Roku HD Player, Roku SD Player, Roku XR Player และ Roku XD Player

เป็นเรื่องปกติที่อุปกรณ์รุ่นเก่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ก่อนหน้านี้ Hulu ก็เคยประกาศหยุดสนับสนุนทีวีของ LG ที่ผลิตก่อนปี 2014 และ YouTube ก็เคยหยุดสนับสนุนทีวีรุ่นเก่าของ Sony

ถึงแม้เจ้าของอุปกรณ์รุ่นเก่าจะต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่ เพื่อใช้บริการ Netflix ต่อไป แต่อุปกรณ์ในปัจจุบันก็มีราคาถูกลงกว่าเดิมมาก อย่างอุปกรณ์สตรีมมิ่งของ Roku มีราคาเริ่มต้นเพียง 39.99 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือราว 1,215 บาท ขณะที่ Fire TV Stick ของ Amazon ก็วางจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกัน หรือ จะรับชมวีดีโอจาก Netflix ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกัน

ที่มา – The Verge
https://www.flashfly.net/wp/274200

from:https://www.flashfly.net/wp/274200