ครั้งแรกของงาน 0110 Thailand TECHLAND 2019 ผู้เข้าชมกว่า 7,000 คน

13 บรรยากาศ Oiio ผู้สนใจต่อคิวพร้อมเข้าร่วมงานตั้งแต่ก่อนเปิดประตูงาน 0110 Thailand TECHLAND พึ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 5-6 พ.ย. 2019 โดยงานนี้หัวใจหลักคือการรวมเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาจัดแสดงเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสนวัตกรรมต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศ ครั้งนี้ของงานนี้ได้รับกระแสการตอบรับค่อนข้างมาก มีผู้เข้าชมงานกว่า 7,000 คนเลยทีเดียว ครั้งแรกของงาน 0110 Thailand TECHLAND 2019 ผู้เข้าชมกว่า 7,000 คน ข่าวประชาสัมพันธ์ – ฉลองปีแรก OIIO Thailand TECHLAND 2019 อย่างยิ่งใหญ่ด้วยฝูงชนที่อยากปรับตัวด้านเทคโนโลยี รักความไฮเทค ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมลงทะเบียนมากกว่า 15,000 คน และเข้าร่วมงานจริงมากกว่า 7,000 คน ตลอดสองวันการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลังซอฟต์แวร์ไทยสู่อนาคตยุคดิ จิทัลไทยแลนด์ (Future Empowerment : […]

from:https://www.iphonemod.net/0110-thailand-techland-2019-summary.html