Samsung จดเครื่องหมายการค้า Space Zoom สอดคล้องกับโค้ดเนมกล้อง Galaxy S11 ที่มีชื่อว่า Hubble อาจซูมไกลถึงนอกโลก

เริ่มต้นจาก Huawei P30 Pro ที่มาพร้อมกล้องซูมสูงสุด 50 เท่า จนเห็นดวงจันทร์ จากนั้นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนก็เริ่มให้ความสำคัญกับกล้องซูมมากขึ้น จนมาถึง Pixel 4 ของ Google ที่ได้รับการปรับปรุง Night Sight ให้สามารถถ่ายภาพในโหมด Astrophotography จนได้รูปภาพแบบภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ได้

ในปีหน้า Samsung อาจพาเราไปไกลกว่านั้น หลังจากพบว่ามีการใช้ชื่อรหัสกล้อง Galaxy S11 ว่า Hubble ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ Hubble Space Telescope (กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล) ที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อปี 1990 ให้โคจรรอบโลก เพื่อถ่ายภาพกาแล็คซี่และความเป็นไปในจักรวาล

ล่าสุดมีรายงานว่า Samsung ได้จดเครื่องหมายการค้า Space Zoom กับทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นชื่อซอฟต์แวร์สำหรับระบบซูม

Samsung Galaxy S11 เคยถูกอ้างว่ากำลังพัฒนากล้องซูมที่ใช้โครงสร้างปริทรรศน์ สามารถซูมออปติคอลสูงสุด 5 เท่า จึงมีความเป็นไปได้ที่ Galaxy S11 จะสามารถซูมได้ไกลกว่ากล้องของคู่แข่ง

ที่มา – Phonearena
https://www.flashfly.net/wp/274042

from:https://www.flashfly.net/wp/274042