GitHub ออกรายงาน Octoverse ระบุภาษา Python แซง Java เป็นครั้งแรก, โอเพนซอร์สอาศัยโครงการต้นน้ำจำนวนมาก

GitHub ออกรายงาน The State of the Octoverse รายงานความเป็นไปของชุมชนนักพัฒนา โดยมีผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2019 ถึง 10 ล้านคน รวมเป็น 40 ล้านคนแล้ว และมี repository เกิดใหม่ถึง 44 ล้านชุด

รายงานส่วนหนึ่งระบุถึงความนิยมของภาษาโปรแกรมมิ่ง พบว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ภาษาไพธอนแซงหน้าภาษาจาวาขึ้นมาเป็นอันดับสองรองจากจาวาสคริปต์ โดยไพธอนแซงหน้า PHP ขึ้นมาเป็นอันดับสามเมื่อปี 2015 โดยความนิยมภาษาในชุมชน GitHub ต่างจากการวัดอื่นพอสมควร เช่น ดัชนี TIOBE ระบุว่าจาวาเป็นอันดับหนึ่งใกล้เคียงกับภาษาซี และนำไพธอนอยู่ห่าง

การเติบโตของไพธอนไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนัก เพราะไพธอนเป็นภาษาในกลุ่มยอดนิยมภาษาเดียวที่ติดอันดับ 10 ภาษาเติบโตสูงสุด ภาษาอื่น เช่น Dart, Rust, HCL (ภาษาคอนฟิก), Kotlin, TypeScript เป็นต้น

รายงานปีนี้ทาง GitHub แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันของโครงการต่างๆ โดยโครงการขนาดไม่ใหญ่นักจำนวนมากกลับมีความสำคัญกับชุมชนโดยรวมอย่างมาก รายงานแสดงโครงการยอดนิยมตาม package manager ต่างๆ พบว่าโดยเฉพาะแพ็กเกจยอดนิยม 50 อันดับแรง มีส่งโค้ดเข้าโครงการเฉลี่ยเพียง 35 คน (จาก npm ในภาษาจาวาสคริปต์) จนถึง 204
คน (pip ในภาษาไพธอน) เท่านั้น โดครงการยอดนิยมอย่าง Tensorflow นั้นมีคนร่วมโครงการโดยตรง 2,238 คน แต่หากนับผู้ที่มีส่วนร่วมกับโครงการต้นน้ำต่างๆ จำนวนจะสูงถึง 25,166 คนทีเดียว

ที่มา – Octoverse

No Description

No Description

from:https://www.blognone.com/node/113034