วิธีติดตั้งแอป YouTube Music เพื่อใช้บน Mac ได้ง่ายขึ้น

Youtube Music App Macos How ToYouTube เปิดให้บริการ YouTube Premium, YouTube Music แล้ว มาชมวิธีการติดแอปเพื่อให้ใช้ YouTube Music บน Mac ได้ง่ายขึ้น วิธีติดตั้งแอป YouTube Music เพื่อใช้บน Mac เปิดแอป Google Chrome > พิมพ์ url : https://music.youtube.com/ คลิกจุก 3 จุดบนมุมขวา > คลิก Install YouTube Music… คลิก Install YouTube Music ก็จะถูกติดตั้งเป็นรูปแบบแอป สามารถเปิดใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างหน้าจอแอป YouTube Music บน Mac YouTube Music เป็นหนึ่งในบริการของ YouTube Premuim ที่ผู้ใช้ Apple ต้องสมัครรับและเสียค่าบริการรายเดือน เดือนละ 209 บาท […]

from:https://www.iphonemod.net/youtube-music-app-macos-how-to.html