Apple เปิดโปรแกรมซ่อม MacBook Pro 13″ (ไม่มี Touch Bar) จากปัญหา SSD

Macbook Pro 13 Repair Cover

Apple ประกาศวันนี้เกี่ยวกับโปรแกรมเปลี่ยน SSD ให้กับ MacBook Pro 13″ (ไม่มี Touch Bar) หลังพิจารณาแล้วว่าหน่วยความจำบางส่วนของ 128 และ 256GB อาจมีปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน การสูญเสียข้อมูลและความล้มเหลวของไดรฟ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการรับประกัน

Apple เปิดโปรแกรมซ่อม MacBook Pro 13″ (ไม่มี Touch Bar)

ปัญหาดังกล่าวกระทบแค่เฉพาะรุ่นที่กล่าวมาข้างต้นโดยถูกวางขายไปในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2017-2018 โดยทาง Apple จะให้บริการซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ถึงแม้เครื่องจะหมดประกันไปแล้วก็ตาม) โดยเจ้าของสามารถตรวนสอบหมายเลขซีเรียลของตน บนหน้าเว็บที่ประกาศโปรแกรม เพื่อดูว่าเครื่องของตนมีสิทธิ์ได้รับบริการหรือไม่ สำหรับรุ่นที่มี Touch Bar หรือรุ่น 13″ ที่เก่ากว่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

คำแนะนำจาก Apple คือต้องการให้คุณหยุดใช้เครื่องเหล่านั้นทันที (เพราะของมูลอาจสูญหายได้ทุกเมื่อ) และทำการสำรองให้เรียบร้อยก่อนเข้าศูนย์บริการ จากนั้นช่างจะเรียกใช้ยูทิลิตีเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ไดรฟ์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่า จากนั้นก็สามารถนำเครื่องกลับมาใช้งานได้เลย (โปรแกรมจะไม่ครอบคลุมไปถึงการกู้ไฟล์) และหากใครเคยเสียเงินค่าซ่อมไปก่อนหน้าก็สามารถเรียกคืนได้เช่นกัน

หากใครยังไม่สะดวกหรือข้อมูลไม่สำคัญอะไรมากนัก ก็สามารถเลือกไปเข้าศูนย์บริการในช่วงเวลาที่สะดวกได้ โดยโปรแกรมนี้จะมีอายุสามปี นับตั้งแต่วันที่เครื่องออกจำหน่ายแบบปลีกเป็นครั้งแรก

ที่มา – macrumors.com

from:https://www.iphonemod.net/apple-macbook-pro-ssd-service-program.html

Advertisements